En stor del av Europas natur ska återställas, enligt den lag som EU-parlamentet röstat ja till. Men vad det innebär för svenska skogar är omtvistat.

– Skogssektorn borde se lagen som en möjlighet att göra en nödvändig omställning, säger forskaren Johan Svensson.

Läs hela nyheten här