Natointrädet ställer nya krav på en upprustning av den svenska infrastrukturen. Samtidigt står den viktiga Malmbanan stilla efter ännu en urspårning på kort tid.
– Betydelsen av transport från väst till öst kommer öka väsentligt, säger den militära experten Thomas Ekström.

Läs hela nyheten här