Sveriges anslutning till Nato handlar i första hand om den säkerhetspolitiska situation som blev övertydlig efter Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Men på längre sikt markerar det en ände på idén om Sverige som ett särartsland, en identitet som svenska folket har förväntats hysa i årtionden.

Läs hela nyheten här