Inflation, räntehöjningar, bankvinster och riksbanksförluster har jämte ökade krav på offentliga investeringar gett upphov till två stora ekonomiska debatter. Det krävs en penningpolitisk reform som även omfattar finanspolitiken, skriver Lennart Erixon, professor i nationalekonomi, och Samuel Färdow Kazen, utredare på Positiva Pengar.

Läs hela nyheten här