Som entreprenör är det inte alltid en dans på rosor. Det krävs hårt arbete, passion och inte minst en förmåga att navigera i de utmaningar som kommer med att leda och utveckla ett företag. För att få insikt i vad det innebär att vara en framgångsrik entreprenör har vi intervjuat Johan Ekström, grundare och VD för det innovativa teknikföretaget TechFront AB. Johan har under de senaste tio åren inte bara etablerat sitt företag som en ledare inom tech-industrin, men också mottagit flera utmärkelser för sitt ledarskap och sitt företags tillväxt. Här delar han med sig av sina erfarenheter, råd och tankar kring vad som krävs för att bli och förbli en framgångsrik entreprenör.

Bakgrund och drivkrafter

Johan Ekström kom in i tech-scenen som en frisk fläkt. Med en examen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet och en brinnande passion för teknologi, insåg Johan tidigt att han ville skapa något eget. Det var under tiden på universitetet som idén till TechFront AB föddes. Johan berättar hur det var fascinationen för hur teknologi kan lösa samhällets problem som drev honom att starta företaget.”Jag såg hur digitaliseringen accelererade och insåg att det fanns en möjlighet att göra skillnad. Det startade som en dröm om att bygga en plattform där människor kunde utbyta idéer och lösningar”, säger Johan. ”Drivkraften var, och är fortfarande, att se vad teknik kan åstadkomma för människor på individnivå såväl som globalt.”

Utmärkande egenskaper hos en entreprenör

När man frågar Johan vad han anser är de utmärkande egenskaperna hos en framgångsrik entreprenör, talar han om uthållighet, förmåga att lära av misstag och en stark tro på sin egen idé. Han betonar också vikten av att vara öppen för förändringar och nya perspektiv.”Man måste kunna stå fast vid sin vision, men samtidigt vara flexibel i sitt förhållningssätt”, förklarar Johan. ”Marknaden förändras konstant, och det är avgörande för en entreprenör att kunna anpassa sig efter dessa förändringar. Och så måste man inte vara rädd för att misslyckas. Varje misstag är en möjlighet att lära och växa.”För Johan är kommunikation och förmågan att bygga och underhålla relationer med allt från kunder till anställda och investerare avgörande. Han poängterar att entreprenörsresan är en kollektiv ansträngning, där man behöver ha människor omkring sig som bidrar med olika kompetenser och perspektiv.

Hur man hanterar utmaningar

Ingen entreprenörsresa är utan sina hinder. Johan framhäver att det ibland kan vara de tuffa tiderna som är de mest värdefulla. De tvingar en att omvärdera, tänka om och ibland förnya eller förbättra sin affärsmodell.”Den största utmaningen i början var att få trovärdighet. Vi var unga och nya på marknaden och hade inget rykte. Vi behövde visa att vi kunde leverera. Det handlade om att knyta till oss rätt personer, bygga starka kundrelationer och inte minst att leverera produkter av hög kvalitet konsekvent,” berättar Johan. Finansiering är ett annat vanligt problem som många entreprenörer står inför. Johan menar att det krävs kreativitet för att säkra kapital. ”Oavsett om det handlar om att pitcha för investerare, söka bidrag eller bootstrapping, så måste man vara beredd att lägga ner det arbete som krävs. Dessutom måste man vara mycket noggrann med sin budget och sina finansiella förutsägningar.”

Slutord och framtidsutsikter

På frågan om vad framtiden håller för TechFront AB, är Johan optimistisk. Företaget fortsätter att växa, och han är entusiastisk över nya projekt och partnerskap. Han talar om en ständig strävan efter innovation och förbättring.”Vi siktar på att fortsätta växa, både i Sverige och internationellt. Och vi är alltid på jakt efter nya sätt att använda teknik för att göra en positiv inverkan”, avslutar Johan. Framgången med TechFront AB visar att det är möjligt att driva ett framgångsrikt företag samtidigt som man har ett positivt inflytande i världen. Johans historia inspirerar till innovation, engagement och visar att med rätt inställning och beslutsamhet, kan man göra sina entreprenörsambitioner till verklighet.